Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/10/2020
11131415212324303536
39 45 46 53 55 61 66 77 78 79
- -
28/10/2020
10141920212223262728
33 44 47 51 52 57 58 59 75 79
- -
28/10/2020
05061820252829343941
43 45