Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
28/10/2020
02060709111317182931
33 34 40 41 45 52 53 57 69 71
- -
28/10/2020
12131617182526313233
37 46 48 62 63 67 69 75 78 79
- -
28/10/2020
09152327283031363940
41 46 49