Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
29/10/2020
03081217182425282939
44 46 53 54 55 59 68 73 77 78
- -
29/10/2020
05070910131621232830
42 46 51 52 54 56 64 68 72 79
- -
29/10/2020
05101622252632383949
50 51