Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/10/2020
11192226313941444549
50 54 56 59 60 63 65 69 74 76
- -
30/10/2020
02050713171926283738
47 51 52 58 65 67 70 77 78 79
- -
30/10/2020
13141524252629303945
51 52