Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/10/2020
04061012141521262733
43 45 53 54 56 66 69 74 75 78
- -
30/10/2020
01101216202124363843
52 55 60 61 63 65 70 76 77 78
- -
30/10/2020
01161920252628293035
36 40