Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/10/2020
01050915192027323436
37 40 42 45 47 49 51 52 59 65
- -
30/10/2020
08111214171921293438
40 41 42 46 53 58 63 64 69 72
- -
30/10/2020
02132728303136434446
53 56