Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/10/2020
01030407081220232931
38 39 41 50 55 56 57 60 66 67
- -
30/10/2020
07162831324849525354
57 60 61 63 64 68 70 74 76 78
- -
30/10/2020
03081116181924252738
39 41