Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/10/2020
06081014152327303642
44 46 51 54 60 67 68 70 72 79
- -
30/10/2020
01031112131720223140
45 46 47 49 56 59 62 66 76 78
- -
30/10/2020
02141819242829314750
53 58