Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
30/10/2020
01020506081215171819
26 44 55 59 66 67 68 78 79 80
- -
30/10/2020
04060914161823242829
32 45 59 60 61 65 66 71 72 79
- -
30/10/2020
06071322232635394244
46 48