Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
31/10/2020
11141525283038394042
46 50 53 58 59 63 68 70 74 80
- -
31/10/2020
05091316202933343537
39 46 48 49 53 54 59 63 65 75
- -
31/10/2020
14212227282932344243
49 51