Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
22/11/2020
01121314162930313538
42 45 48 55 57 67 70 73 76 80
- -
22/11/2020
09161719242833363839
51 54 60 63 64 66 71 73 76 79
- -
22/11/2020
12141522313243475053
55 56