Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
31/10/2020
02071014182028374654
56 60 62 65 67 71 75 76 77 80
- -
31/10/2020
02030412141621333739
43 44 48 52 54 57 60 65 70 80
- -
31/10/2020
01020811131819232425
29 30