Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
31/10/2020
04050708121316232426
31 36 42 49 51 55 66 71 76 77
- -
31/10/2020
04080910151617303235
37 39 41 47 53 55 59 65 66 70
- -
31/10/2020
01020405131420232526
30 34 35