Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
31/10/2020
03081012151922243242
43 44 52 62 63 65 69 71 76 78
- -
31/10/2020
12141521243435383943
48 50 51 54 55 60 66 72 74 77
- -
31/10/2020
01050607111426323340
41 44