Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
01/11/2020
07080914212627282930
33 34 35 45 55 61 62 65 75 76
- -
01/11/2020
05071617232630323336
41 43 44 56 60 64 65 68 69 70
- -
01/11/2020
04091011183031333539
40 42 43