Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
01/11/2020
03071112131620242728
44 53 57 61 62 66 71 72 74 80
- -
01/11/2020
07111419283031343541
42 45 55 58 59 61 63 65 66 78
- -
01/11/2020
09111316212228303743
50 51