Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
01/11/2020
02030412141819202225
27 33 35 38 40 42 59 61 66 80
- -
01/11/2020
08111217181922404142
52 59 61 64 67 69 70 73 75 80
- -
01/11/2020
06101417192130323337
38 54