Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
01/11/2020
01020312141518252936
37 38 47 49 51 59 62 68 69 76
- -
01/11/2020
07121321232527283337
39 43 44 47 49 54 57 65 69 72
- -
01/11/2020
02030608091217182930
33 37