Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
22/11/2020
01091114313435364143
55 56 58 64 68 72 75 77 78 79
- -
22/11/2020
03060809132128313236
38 44 46 50 52 54 58 67 77 80
- -
22/11/2020
01081314161923262831
44 46