Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
01/11/2020
05121929333642444748
51 54 57 59 61 63 68 71 73 76
- -
01/11/2020
06111820223133394346
52 62 66 69 71 73 74 77 78 80
- -
01/11/2020
02040607101516273035
37 44