Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
01/11/2020
03040607081012131920
21 33 36 40 44 46 48 51 53 54
- -
01/11/2020
03041326272834353642
44 45 46 49 50 66 70 72 73 76
- -
01/11/2020
04070809141520212241
44 46 47