Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
01/11/2020
01071112192229344042
43 47 48 57 61 64 70 71 76 80
- -
01/11/2020
01040608142930314445
49 56 59 62 64 67 69 70 72 76
- -
01/11/2020
03040511141517242629
32 33