Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
02/11/2020
10121617181920213435
37 42 50 52 53 60 65 71 75 79
- -
02/11/2020
03091011131728334041
47 51 52 53 55 60 63 64 70 77
- -
02/11/2020
02070809212324262738
39 46 48