Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
02/11/2020
08141519242633364344
45 57 58 59 67 71 72 73 78 80
- -
02/11/2020
01141522233336394447
56 58 61 64 65 66 73 75 76 78
- -
02/11/2020
01040607091220313739
43 45