Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
02/11/2020
03040708101314223943
46 47 50 53 59 65 66 69 77 80
- -
02/11/2020
05070914153031333638
46 47 50 51 56 57 65 66 68 69
- -
02/11/2020
01040915202627283135
36 44