Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
02/11/2020
05061019212729343943
44 50 56 68 69 72 75 77 79 80
- -
02/11/2020
06070809131617203444
45 56 57 61 66 67 68 70 73 78
- -
02/11/2020
01040811162729323336
45 49