Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
03/11/2020
01021219253233344345
46 49 51 57 61 62 66 67 69 71
- -
03/11/2020
02031017192224434647
48 51 52 55 61 64 65 67 77 80
- -
03/11/2020
06091012182324252627
29 30