Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
03/11/2020
04121724262729435055
56 58 60 62 63 64 65 66 74 76
- -
03/11/2020
01020910121516172331
40 41 42 44 46 50 67 74 78 79
- -
03/11/2020
13141719343538394051
52 58 61