Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
03/11/2020
05061417243032353741
44 46 48 57 58 60 61 70 71 78
- -
03/11/2020
19303334353839404647
49 58 62 64 65 66 69 76 78 80
- -
03/11/2020
04061113171826313745
46 48