Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
03/11/2020
06080912181923253040
42 48 49 50 52 53 57 62 64 77
- -
03/11/2020
03151923253032353840
53 54 56 58 59 64 69 71 73 77
- -
03/11/2020
02070809101921242945
50 52