Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
03/11/2020
01030608121315262728
35 39 44 46 47 50 53 58 69 79
- -
03/11/2020
03061012131625262731
33 37 39 40 51 54 57 63 67 76
- -
03/11/2020
05121820223436414345
50 53