Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
03/11/2020
04050813141822252840
41 43 53 58 62 66 69 73 74 77
- -
03/11/2020
12171819253538404244
47 48 49 62 65 66 68 69 76 77
- -
03/11/2020
09111219202129343536
37 39