Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
04/11/2020
01020511181921303640
46 49 50 51 52 53 65 69 77 78
- -
04/11/2020
02050818212332334042
43 44 50 55 56 62 67 69 71 73
- -
04/11/2020
03102030323536404346
52 53