Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
04/11/2020
13151921242530363843
47 51 65 66 69 71 73 74 75 79
- -
04/11/2020
02041319202327324244
49 55 56 57 58 61 63 72 74 77
- -
04/11/2020
03111620263846484950
54 57