Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
22/11/2020
01111213161720242932
43 45 48 51 55 61 70 71 78 79
- -
22/11/2020
01030410151719323641
43 45 52 65 66 67 69 71 72 73
- -
22/11/2020
01091417232635383946
49 50