Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
04/11/2020
02031119252627384246
48 50 51 53 58 59 63 69 74 78
- -
04/11/2020
09102023242527283031
32 36 40 56 59 65 67 68 79 80
- -
04/11/2020
03041517242532363946
49 50