Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
05/11/2020
06070810111315243240
48 53 54 58 60 64 73 74 75 76
- -
05/11/2020
05121415182223242541
48 49 50 55 60 65 70 73 76 78
- -
05/11/2020
04111419232627293536
38 41 45