Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
05/11/2020
01081014192030313436
51 53 59 61 63 68 71 74 77 80
- -
05/11/2020
04101120222627313334
42 46 49 62 67 70 72 73 76 77
- -
05/11/2020
05181924333440424449
53 55 57