Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
05/11/2020
08091316222627333839
42 44 45 49 51 57 65 68 74 75
- -
05/11/2020
01030405102328303134
35 36 41 51 57 58 59 62 69 74
- -
05/11/2020
03040715202123283638
48 50 54