Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
06/11/2020
03070912212428333537
41 44 45 50 55 65 69 71 79 80
- -
06/11/2020
05080910151922272950
53 54 58 61 63 66 67 68 72 73
- -
06/11/2020
02060710111416182028
31 34