Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
06/11/2020
08091013162428323337
40 45 46 49 55 63 70 72 73 79
- -
06/11/2020
02070813192223293145
47 48 64 66 67 71 72 73 74 76
- -
06/11/2020
07101519212528333644
50 55