Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
06/11/2020
08121519202327283334
36 48 51 54 55 58 61 63 65 77
- -
06/11/2020
05141519222425313436
41 42 44 58 62 72 73 76 77 80
- -
06/11/2020
04060710111617212531
37 38