Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
06/11/2020
06121516232425273233
37 40 47 53 64 71 76 77 78 79
- -
06/11/2020
08111415172035363841
42 49 50 51 52 53 54 55 56 80
- -
06/11/2020
01131718192932424451
54 57