Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
06/11/2020
07081723242531353940
41 51 57 60 64 66 70 72 75 76
- -
06/11/2020
11141726303240455253
56 58 62 64 66 69 70 71 72 78
- -
06/11/2020
06091417182324263134
35 36 38