Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
06/11/2020
02102122262740444647
48 52 58 61 67 69 71 73 74 79
- -
06/11/2020
03041013172223293033
34 44 45 49 52 53 54 58 66 69
- -
06/11/2020
01060712141618192225
28 31