Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
06/11/2020
03091318242732343741
45 46 57 58 67 69 70 76 77 80
- -
06/11/2020
02030610111319212527
28 32 38 42 44 49 56 62 67 73
- -
06/11/2020
01040608101822252730
32 34