Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
23/11/2020
01061228303237384648
49 50 52 53 58 61 62 63 78 79
- -
23/11/2020
07192021222325272830
32 37 39 45 47 51 55 61 76 77
- -
23/11/2020
04071013141516172425
30 32