Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
07/11/2020
06070809141617202224
36 39 40 43 45 54 55 56 66 67
- -
07/11/2020
01030710181923253031
36 44 46 50 52 68 70 73 74 75
- -
07/11/2020
04051214151724263034
37 38