Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
07/11/2020
04071113141520212324
29 30 32 39 43 50 54 57 73 75
- -
07/11/2020
01070814192126313237
38 43 46 60 61 62 67 69 74 80
- -
07/11/2020
06071819233436404142
44 45 47