Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
07/11/2020
20212731333536374044
47 48 61 66 69 70 71 72 73 79
- -
07/11/2020
09141722263132344347
48 52 69 71 72 73 75 76 77 79
- -
07/11/2020
05081215171825273132
33 34